Dit privacy beleid geeft aan welke gegevens More Recruitment B.V. zowel online als offline verwerken.

More Recruitment B.V. kantoorhoudende op 1101 CD, Hogehilweg 18 Amsterdam.

Zodra je onze website bezoekt krijg je de vraag of je akkoord gaat met de cookies. Ga je niet akkoord, dan kun je nog steeds onze website bezoeken, maar hebben wij geen mogelijkheid om je herhaalbezoek te herkennen. Ook kunnen we geen bezoekstatistieken verzamelen die ons helpen de website te verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies zie de cookieverklaring.

Als je akkoord gaat met het gebruik van de cookies maar dit later toch wenst in te trekken, kun je de instellingen van jouw browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

Om geschikte kandidaten te vinden maken we gebruik van media zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en andere social media waar kandidaten zich presenteren. Na het eerste contact wordt jouw toestemming gevraagd om je persoonsgegevens op te nemen in ons bestand.

Daarnaast is het mogelijk dat je zelf op onze website solliciteert of je aanmeldt voor een nieuwsbrief. In dat geval beschouwen wij dat als door jou gegeven toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens.

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt gebruik te willen maken van onze dienstverlening (uitzenden, bemiddeling, detachering, werving en selectie, salarisverwerking, HR, persoonlijke ontwikkeling en payroll). Dit doen we voor de volgende doelen:

  • om toegang te verlenen tot portals en andere online omgevingen;
  • om je passende vacatures aan te bieden en aanbiedingen te doen;
  • om je geschiktheid voor een functie of opdracht vast te stellen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan potentiële opdrachtgevers.
  • om je te bemiddelen naar werk of opleidingen
  • om met je, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  • om wet- en regelgeving na te komen (o.a. subsidie);

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op meerdere rechtsgronden.

Bij de search baseren we ons op het gerechtvaardigd belang om tijdelijk contactgegevens van geschikte kandidaten op te nemen in onze database, totdat er toestemming gevraagd kan worden.

Bij het inschrijven geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Met het uitschrijven beëindig je de toestemming. Zonder beëindiging wordt na 2 jaar opnieuw om jouw toestemming gevraagd.

De meeste persoonsgegevens die wij van je verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor onze overeenkomst met jou en de opdrachtgever. Ook zijn er persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld je BSN en een kopie van uw ID-document bij een arbeidscontract.

je NAW-gegevens, e-mailadres en link CV op website waar je je gegevens beschikbaar hebt gesteld.

je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortedatum, geslacht, rijbewijsbezit, cv (opleidingen, werkervaring), de motivatie of additionele informatie die je hebt verstrekt, wensen ten aanzien van werk of opdracht (functie, branche, aantal uren en gewenste salaris). En eventueel gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de web- en kandidaat omgeving, (self service) portals of intranet.

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, VAR verklaring, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften, integriteitsverklaringen, beschikbaarheid en inzetbaarheid en je wensen ten aanzien van werk en opdracht, arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens, aanwezigheid, ziekte- of bijzonder verlof, je personeelsdossier, verzekeringspolis, urenregistratie en –facturatie, werkvergunning, verblijfsvergunning en VAR.

Wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens als daartoe wettelijke verplichtingen zijn, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven (pasfoto op CV), of indien dit is toegestaan. Pasfoto’s zijn niet echt noodzakelijk voor proces, dus liever niet gebruiken.

Search: via bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook of andere social media en bij toestemming in eigen database.

Inschrijving/toestemming: 2 jaar

Bemiddeling: 2 jaar na beëindiging, behalve als er langere wettelijke bewaartermijnen zijn.

Bij het verlopen van de bewaartermijn of intrekken van de toestemming worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

More Recruitment B.V. heeft beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat je persoonsgegevens veilig verwerkt worden, en niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

More Recruitment B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Je persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden als daar een contractuele of wettelijke verplichting is. Of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen (om je voor te stellen aan de opdrachtgevers en om aanbiedingen te doen of op de hoogte te kunnen blijven over onze dienstverlening).

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, correctie, ontvangst of verwijdering van je persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt je doen door een e-mail te sturen naar gdpr@morerecruitment.nl. Om zeker te zijn van je identiteit, vragen we een kopie van je paspoort te sturen waarbij je BSN en pasfoto onzichtbaar gemaakt zijn.

Het bovengenoemde mail adres kun je ook gebruiken bij vragen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens. Daarnaast kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

More Recruitment B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in mei 2018.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via e-mail.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met:
Gertjan van der Willik, AVG-GDPR Officer
06-46839702
gdpr@morerecruitment.nl